Main Logo
Het Kloosterhuys in 3D
Virtual 360 Tours
Voor wie is Het Kloosterhuys bedoeld?
Wonen en dagbesteding voor mensen met een enkelvoudige of meervoudige beperking. Dit particuliere wooninitiatief heeft zijn deuren geopend, waarbij het beleid gericht is op een fijne woon- en werk sfeer creëren voor alle bewoners.
De gedragskundigen van Prisma zullen alle aanmeldingen evalueren om de cliënten met elkaar te matchen.
Wat: Wonen in Het Kloosterhuys
Het Kloosterhuys is een unieke locatie. Hier komen rust, ruimte en natuur samen. In 2023 zijn in Het Kloosterhuys 24 appartementen beschikbaar gekomen. Iedere bewoner krijgt een eigen appartement met eigen badkamer en toilet. Sommige appartementen zijn beschikbaar voor mensen die van een rolstoel afhankelijk zijn. Naast je eigen appartement komen er ook drie gezamenlijke woon/eetkamers. Je kunt de gezelligheid opzoeken als je dat wilt. Er wordt dagelijks gekookt. Het Kloosterhuys heeft een grote tuin en buitenruimte. Nachtzorg is beschikbaar en is afhankelijk van de zorgvraag van de cliënten. De zorg wordt geleverd door Fittin, dat is een onderdeel van Prisma.
Wil jij wonen in Het Kloosterhuys? Er is nog plaats. Neem dan contact op met Prisma Entree via 088-7702491 De klantbegeleiders helpen je graag verder.
Wat: Dagbesteding bij Het Kloosterhuys
Het Kloosterhuys is uniek. Naast een prettige woonlocatie biedt Het Kloosterhuys ook dagbesteding. Bij dagbesteding kijken we samen naar de mogelijkheden en wensen, zodat jij een prettige dag hebt. Fittin (onderdeel van Prisma) levert de zorg en de dagbesteding bij Het Kloosterhuys.
Wil je gebruik maken van de dagbesteding bij Het Kloosterhuys? Neem dan contact op met 088-7702491. De klantbegeleiders van Prisma Entree helpen je graag verder.
Waar: Het Kloosterhuys in De Heilige Driehoek
Van klooster naar wooninitiatief. In de abdij woonden de Zusters Benedictinessen. Omdat het kloostercomplex flink gerenoveerd moest worden i.v.m. hoge kosten, zochten de Zusters naar een passend alternatief. “ We hebben een bepaalde levensstijl en daar hoort een ingetogen en rustige omgeving bij. Het was dus moeilijk om een goede invulling te vinden voor het gedeelte dat we afstoten.” vertelde een van de Zusters. De Zusters stemden ermee in dat het Kloosterdeel werd verkocht aan Stichting Het Kloosterhuys Vredeoord. Een wooninitiatief voor mensen met een beperking, voor deze doelgroep een perfecte locatie! Het landgoed De Heilige Driehoek bestaat uit drie aan elkaar grenzende kloostercomplexen: Sint Catharinadal, de Onze Lieve Vrouwe Abdij en de Sint Paulusabdij.
Het ultieme doel.
Dit particuliere wooninitiatief heeft per 1 maart 2023, na een jarenlange zoektocht met diverse teleurstellingen, zijn deuren geopend. Drie initiatiefnemers zijn gestart met “Het KloosterHuys Vredeoord”. Pascal Koster heeft dit prachtige pand gevonden, Chris Kieboom heeft, als aannemer, de verbouwing gerealiseerd en Leen Zijlmans heeft dit particuliere wooninitiatief financieel mogelijk gemaakt.
Onze missie
Onze missie is om het oude kloosterdeel van de Onze Lieve Vrouwe Abdij duurzaam te herbestemmen naar een wooninitiatief voor mensen met een verstandelijke beperking. Het unieke aan Het Kloosterhuys is dat het gebouw uiteindelijk van de bewoners zelf wordt. Om dit plan toekomstbestendig te kunnen maken wordt het gebouw (na aflossing van de hypotheek en geldleningen) van onze bewoners zelf, zij blijven huur betalen aan hun eigen fonds waaruit, in tijd van nood, geld kan terug vloeien. Dat maakt ons particuliere initiatief uniek!
We hopen dat familie en vrienden van onze bewoners zich ook welkom en betrokken gaan voelen en zullen helpen om samen van dit initiatief een succes te maken. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via info@kloosterhuys.nl om eens met cliënten te gaan fietsen of wandelen maar ook tijdens uitstapjes wanneer een paar extra handen en ogen heel welkom zijn, zodat wij hier samen een fijn thuis van kunnen maken.
Onze visie
De 4 kernwaarden rust, reinheid, regelmaat en respect zijn verweven in alle aspecten van Het Kloosterhuys. Deze 4 kernwaarden vinden wij de basis en noemen we de 4 maal R. De zorg voor de bewoners staat centraal, jij mag zijn wie je bent! Jouw omgeving past zich zoveel mogelijk aan jou aan. Ook als je niet kunt praten, doen wij ons best om jou te begrijpen, zodat jij voelt, dat je wordt gehoord èn gezien. Wij vinden het erg belangrijk dat onze kinderen zich hier thuis voelen met ruimte voor persoonlijke groei, aandacht en gezelligheid en dat het personeel hier met plezier werkt en oplossingsgericht is ingesteld.
Wij streven naar een fijne en open sfeer, zodat iedereen graag in Het Kloosterhuys komt!
Het Kloosterhuys Vredeoord
Het Kloosterhuys Vredeoord bestaat uit twee stichtingen, namelijk Stichting Het Kloosterhuys Vredeoord (waar het vastgoed onder valt) en Stichting Kloosterleven Carpe Diem (waar de zorg onder valt). De vastgoed stichting zorgt ervoor dat het wonen gewaarborgd blijft.
Leuk om te vermelden is dat de naam Vredeoord komt van Villa Vredeoord, de villa die in 1826 op het landgoed stond en de fundering vormt voor het latere klooster. Zie schilderij hierboven.
Stichting Kloosterleven Carpe Diem
De zorgstichting Carpe Diem (pluk de dag) heeft als taak de zorg te leveren die de bewoners nodig hebben. Hierin wordt ook maatwerk geleverd, de ene cliënt heeft immers andere zorg nodig dan de andere. De stichting draagt ook zorg voor activiteiten en nuttige dagbesteding voor inwonende en voor dagbesteders van buitenaf. Binnen Het Kloosterhuys zal Fittin (onderdeel van Prisma) de zorg leveren. Er wordt nou met ouders en het netwerk van de cliënt overlegd om de zorg zo goed mogelijk te regelen.
Bestuur
Onze bestuursleden zetten zich belangeloos in voor ons goede doel.
Main Logo
Wilt u een bestuurslid mailen, dat kan naar: info@kloosterhuys.nl o.v.v. de naam van het bestuurslid.
Doneren
Wij zijn heel erg blij met iedere euro...
Bankrekening Het kloosterhuys o.v.v. Donatie:
NL58 RABO 0375 6644 91

Kijk bij het kopje 'ANBI status' voor meer informatie hierover.
Wil je gelijk doneren klik dan hier:
Doneer
Contact:
Naam: Stichting Het Kloosterhuys Vredeoord
RSIN / fiscaal nummer: 8623 89 434 B01
Post en Bezoek adres: Zandheuvel 92, 4901HX Oosterhout (NB)
Email: info@kloosterhuys.nl
kvk-nummer: 822 38 464
ANBI status actief sinds April 2021